TARTALOMP

Phalerae

ta jalara, félhold vagy lóherealaku vagy kerek lószerszámdísz, a mit többnyire ezüstből készítettek, s jutalmul adták lovasoknak; később pedig gyalogosoknak is, a kik melükön szíjjakra ráerősítve viselték kitüntetési jelvény gyanánt. Többnyire isten- vagy állatfejjel voltak diszítve; a katonák babonás szokásból rendesen páratlan számú ph.-t hordtak. Több ph. együttvéve csak egy kitüntetést képezett.

H. Ö.