TARTALOMP

Phanias, Phaenias

FaniaV, FainiaV. – 1. A lesbosi Eresusból, Aristoteles tanítványa és logikai iratainak első magyarázója. Nagy mesterétől örökölte hajlamát régészeti, irodalomtörténeti és természettudományi kutatásokhoz. Nevezetes művei: peri prutanewn ’Eresiwn, peri twn en Sicelia turannwn, anairesteiV turannwn ec timwriaV, peri Swcraticwn, peri poihtwn, proV touV sojistaV, peri jutwn. töred. l. Müller, fr. hist. Graec. 2, 291–301. – 2. Athenaei ember, a hajóhad vezére. Xen. Hell. 5, 1,26. – 3. Aphidnaeből (Atticában). Dem. Or. 21, 93. – 4. Syria helytartója. Ath. 12, 547A. B. – 5. Az anthologia egyik költője. V. ö. Jakobs, Anthol. 2, 53.

SCH. S.