TARTALOMP

Pharax

Farax. – 1. Spartai férfi, részt vett Lysandernek ázsiai hadjáratában, ezért az ephesusisak az Artemis templomában fölállított szoborral tüntették ki; később Kr. e. 397-ben a hajóhad vezére (Xen. Hell. 3, 2, 2, 12) és 370-ben követ Athenaeben (u. o. 6, 5, 33). – 2. Egy másik spartai, a ki részt vett Heraclidesnek Dion ellen irányuló cselszövésében, de fenhéjázó magatartása miatt nagyon meggyűlölték a syracusaeiek. Plut. Timol. 11.

K. B.