TARTALOMP

Pharetra

jaretra, tegez, melyhez az íjász a nyílvesszőket hordta; fából, érczből vagy bőrből készült hosszú tok 15–20 nyilvessző számára s néha fedéllel is el volt látva. E tegezt a harczos vagy görög módra a hátán szíjjon függve hordta, vagy a keleti népek szokása szerint bal csipője fölé övre akasztotta. Azon népeket, kik főként a kézíjat használták fegyverül, a tegezről költőileg phraetrati (tegezesek) néven nevezték, mint a gelonusokat a szittyák közt. Hor. od. 3, 4, 35.

D. I.