TARTALOMP

Phayllus

FaulloV, a phocisi szent háborúban vezéri tisztet viselt Philomelusnak és Onomarchusnak testvére. Midőn a pheraei tyrannusnak Lycophronnak segítségére Onomarchus fővezérsége idejében egy csapatot vezényelt Fülöp macedoni király ellen, ez megverte és Thessaliából kiűzte. 353-ban Kr. e. Onomarchus utóda lett a fővezréségben. A delphi templomkincsekkel pazarúl bánva nagy serget gyüjtött egybe, és segítve Nausicles vezetése alatt az athenaeiek, lacedaemonok és achajaiak által betört Boeotiába, de több csatában megveretvén, Locris ellen fordult, a hol Narycus megvétele után betegségben elhalt 351-ben. Diod. Sic. 16, 35 skk.

S. L.