TARTALOMP

Phidon

Feidwn, Argos hatalmas királya, a hagyomány szerint a heraclida Temenusnak 10-ik utóda. Herodotus (6, 127) tyrannusnak nevezi. A királyságról lerázta azokat a korlátokat, melyeket a megelőző korban raktak reá s visszaállította Argos fenhatóságát az argolisi városokban. Sőt mint Heracles legidősebb unokájának az utóda igényt tartva mindazon birtokokra, melyek a Peloponnesusban Heracleséi voltak, magának követelte az elnökséget az olympiai játékokon is, melyeket Heracles alapított a monda szerint. A 8-ik olympiai versenyen 748-ban csakugyan ő elnökölt. Állítóalg ő verette az első pénzt Görögországban s ezzel ő lett volna az aeginai pénzláb megalapítója, mely pénzláb nemcsak a Peloponnesusban, hanem azon kívűl is széles körben elterjedt. Ezenkívűl ő ismertette meg népével a mérleget és súlyrendszert. Ephorus ap. Strab. 8, 358. 376. Állítólag egy Corinthus ellen indított hadjáratban esett el Kr. előtt 745 körül. A Grote- és Dunckertől követett időszámítástól eltér H. Weissenborn, Curtius E. a 8-ik helyett a 28-ik Olympiasban szerepelteti őt. V. ö. Weissenborn, Hellen 1–66. G. Unger, Philologus 28, 399 skk. 29, 245 skk. Trieber, Ph. v. Argos, Hannover, 1886.

S. L.