TARTALOMP

Philinus

FilinoV. – 1. Attikai szónok és Demosthenes kortársa. Töred. l. Orat. Att. ed. Bait et Sauppe, 2, 319. – 2. Történetíró Agrigentumból, ki Polybius (1, 14) szerint Fabius mellett főforrása az első pún háborúnak. V. ö. Müller, frag. hist. Graec. 3, 17–19. – 3. Orvos Cosból, ki a növényekről és gyógyító erejükről írt. Athen. 15, 681. Galen, eisagwgh, c. 4. V. ö. Empirici.

SCH. S.