TARTALOMA

Achilles Tatius

AcilleuV TatioV, a Kr. u. V. században élt s Alexandriában született görög erotikus író, kitől 8 könyvben reánk jutott egy regény e czímmel: ta kata Leukipphn kai Kleitojwnta (kiadta utoljára Hercher, az Erotici Scriptores I. köt.-ben, Lipcse,1858). A regény egyik főhöse a tyrusi Clitohon, a másik ennek unokahuga Leucippe s ezeknek egymáshoz való viszontagságos szerelmét tárgyazza. Mintája itt Heliodorus, kit lépten-nyomon követ. Stilusa czikornyás, előadása erősen rhetorikai jellegü, találékony azonban a bonyodalom szövésében, bár a változó eseményeket voltaképen a véletlen idézi elő. A középkorban Heliodorus mellett még a byzantiumi iskolákban is olvasták. Eustathius Macrembolites utánozta. Megkülönböztetendő tőle a 2. és 3. évszázadban Kr. u. élt Achilleus (bár Suidas hibásan a kettőt egy személynek veszi), kitől egy eisagwgh eiV ta ’Araton jainomena maradt ránk. Ezt utoljára kiadta Petavius, Uranologionában (Amsterd. 1703).

V. R.