TARTALOMP

Philiscus

FiliscoV. – 1. Abydusból; Kr. előtt 368-ban Ariobarzanes perzsa satrapa Görögországba küldte béketárgyalásokra, de eredménytelenül. Sparta támogatására zsoldosokat toborzott. Xen. Hell. 7, 1, 27. Diod. Sic. 15, 71. Ugyancsak Ariobarzanes rendeletére Athenaenek is tett jó szolgálatokat, úgy hogy Athenae is Sparta is polgárjoggal tisztelték meg. Mint hellespontusi hyparchust erőszakoskodásai miatt meggyilkolták. Dem. Aristocr. p. 666. 668. – 2. Új attikai comoediaíró 370 körül Kr. e. Mythologiai tárgyú művei körül 8-nak czíme maradt fenn. – 3. Miletusi születésű rhetor, Isocrates tanítványa, Timaeus és Neanthes mestere. Beszédeket, rhetorikát és Lycurgus szónok életét irta meg. – 4. Thessaliai eredetű sophista, Kr. u. a 3-ik században élt, kitünt tiszta nyelvezetével és ügyes compositiójával; kihívó modora miatt Caracalla kegyéből kiesett. Meghalt Athenaeben 67 éves korában. – 5. Corcyrai származású tragoediaíró Ptolemaeus Philadelphus idejében, kr. e. 285–247; felvették az alexandriai Pliasba (l. ezt). Állítólag 42 tragoediát írt. – 6. Aeginából; Diogenes tanítványa. Suidas szerint Nagy Sándor tanítója volt és dialogusokat írt. – 7. Epicureus, Ciceróhoz száműzetése idejében vigasztaló leveleket írt. Dio Caes. 38, 18. – 8. Thasusból, méhész és méhészeti író. Plin. 11, 9, 9. – 9. Festő, ismeretlen időben élt. Plin. 35, 11, 40. – 10. Rhodusi szobrász, nevezetes művei Romában Apollo és a kilencz múzsa. Plin. 36, 4, 10.

F. G.