TARTALOMP

Philistion

Filistiwn. – 1. Görög vígjátékíró, a ki a Kr. u. 1. században élt. Romában nagy volt tekintélye mint szinésznek és költőnek egyaránt. Színműveiből Suidas közöl czímeket, a ki a mellett a biologicai (jellemrajzokat adó) névvel jellemzi vígjátékait. Őt illetőleg ránk maradt egy versekben írt dolgozat, sugcrisiV Menandrou cai FilistiwnoV czímmel, melyet Studemund (Menandri et Philistionis comparatio, ind. lect. Vratislaviae, 1887) metrikai okokból a 6-ik századba helyez, s a melyben szószerinti idézetek is fordulnak elő Ph.-ból. – 2. Siciliából vagy Locrisból származó orvos, a cnidusi Eudoxusnak és Chrysippusnak tanítója, a kit Galenus több ízben idéz mint pharmacologust és a kinek tulajdonították már az ókorban a Hippocrates neve alatt közkézen forgó diaithticon ugieinon cz. munkát.

H. GY.