TARTALOMP

Philocrates

FilocrathV. – 1. Ephialtes fia, athenaei vezér; 390-ben Euagoras segítségére hajóhadat vezetett Cyprusba, melyet azonban a spartaiak útközben elfogtak. Xen. Hell. 4, 8, 24. – 2. Eleusisi Ph., Demosthenes vádlóinak egyike a chaeroneai csata után. Demosth. de cor. 249. – 3. Athenaei vezér a peloponnesusi háborúban, Melus szigetének meghódítója 416-ban Kr. e. Thuc. 5, 116. – 4. A hagnusi Ph., Demosthenes hirhedt ellenfele a Philipusszal való 346-iki békekötés alkalmával, melyet ő javasolt s mely ennélfogva az ő nevéről van elnevezve. Aeschinesszel együtt a macedoni párt egyik legároslelkűbb és legnagyszájúbb szónoka, ki nehány évvel később (343-ban) csak szökéssel menekült meg a fejére kimondott halálbüntetéstől. Vádlója Hyperides szónok volt. V. ö. Hyper. Euxen. 39 skk. Demosth., de falsa leg. 116–118 (v. ö. Gyomlay Gyula bevezetését az utóbbi beszédhez, Demosth. beszédei, 2, 1, 1896, 9–16. lap).

GY. GY.