TARTALOMP

Philolaus

FilolaoV. – 1. Asclepius mellékneve; e néven volt temploma Asopus mellett Laconiában. Paus. 3, 22, 9. – 2. Minos és Parea nympha fia, kit Hercules ölt meg. Apollod. 3, 1, 2. 2, 5, 9. – 3. Corinthusi férfiú, ki Thebaebe költözött s törvényeket adott e város lakóinak 725 táján Kr. e. Arist. polit. 2, 9, 6. – 4. Pythagoreus bölcs, Plato szerint (Phaedr. 61D) Socrates kortársa. Maga Pythagoras sohasem írt s az első, ki iskolájának tagjai közül könyvet adott ki, Ph. volt. Az ő töredékeinek valódiságára nézve is sokáig uralkodtak kételyek. De ezeket Boekch eloszlatta classikus munkájával: Philolaus des Pythagoreers Lehren nebst den Bruchstücken seiner Werke, 1819. Munkája 3 részből állott: peri cosmou, peri jusewV és peri fughV.