TARTALOMP

Philonides

FilwnidhV. – 1. Régi attikai comoediaíró; saját neve alatt hozta színre a még törvényes korral nem biró Aristophanes daidaleiV czímű comoediáját. – 2. Pythagoras követője Tarentumból. – 3. A stoikus Zeno tanítványa. – 4. Orvos és természettudós, írt peri murwn cai stejanwn czímű művet.

SCH. A.