TARTALOMP

Philoponus

Ioannes, ’IwanhV iloponoV, grammatikus és vitázó keresztény theosophus, a Kr. u. 6-ik században, tanító Alexandriában. Számos művei közül említendők: több fenmaradt commentarius Aristoteleshez; peri dialectwn (Stephanus Thesaurus ling. Graec. függelékében), tonica paraggelmata (ed. Dindorf, Lipsiae, 1825); peri twn diajorwV tonoumenwn cai diajora shmainontwn (ed. Egenolff, 1880); commentarius a gerasai Nicomachus ariJmhtich eisagwgh czímű munkájához (ed. Hoche, Wesel, 1864); cata Proclou peri aidiothtoV cosmou luseiV logwn ih’, egy éles critikáról tanuskodó vitairat Proclus újplatonikus philosohpus ellen, ki epiceirhmata ihcata Cristiancn cz. munkájában a keresztény teremtési tan ellenében 18 tétellel törekedett a világ örökkévalóságát mint platói tant bizonyítani. Ez utóbbi irat is fenmaradt, de elejére és végén megcsonkítva (kiadta Trincavellus, Ioannes Philoponus contra Proclum de mundi aternitate, Venet. 1535).

P. V.