TARTALOMP

Philumentus

FiloumenoV, a methodikus orvosi iskola egy kiváló képviselője, valószínűleg a Kr. u. első század második felében. Művei elvesztek, de a byzantiumi korszak orvosaiank, így Oribasius, Aëtius, trallesi Alexander és az aeginai Paulusnak gyűjtő munkáiban egyes érdekes és becses töredékek fennmaradtak belőlük, melyeket Th. Puschmann adott ki 1886-ban Fragmente aus Philumenus etc. czím alatt. A belgyógytanon kívűl főként a szülészet művelésével foglalkozott behatóan: gunaiceia czímű két kötetes nőgyógyászati tankönyve soká nagy becsben állott. Oribas. 3, 681 és t. Aët. tetrabibl. 3, 1, 35 és t. Alex. Trall. 8, 8 és t.

TI. M.