TARTALOMP

Phorbas

ForbaV. – 1. Lapithesnek és Orsinoménak fia, Periphas testvére, a kit a rhodusiak egy jóslat parancsára azért hivtak országukba, hogy a kigyóktól megszabadítsa őket, a miért azután mint törzsökös hőst tisztelték. Más hagyomány szerint Thessaliából jött először Olenusba (Arcadia), azután Elisbe Alector királyhoz, a kinek Pelops ellen segítségére volt és azért azután részt kapott az uralomból is. Egyúttal saját leányát Diogeniát férjhez adta Alectorhoz, maga pedig viszont feleségül vette az elisi király hugát Hyrminét, a kitől két fia született, Augias és Actor. Diod. 4, 69. Eustath. p. 303, 8. Schol. Ap. Rhod. 1, 172. Paus. 5, 1, 8. Apollod. 2, 5, 5. Néha Tiphyst is gúy említik, mint Ph.-nak fiát (pl. Hyg. fab. 14). Ph. vakmerő ökölvivó volt, a ki a phlegyákkal együtt kirabolta a Delphibeli templomot, de Apollo elől mégis meghátrálát, illetőleg az isten kezétől vereséget szenvedett. Schol. Ho. Il. 23, 660. Ov. met. 11, 414. – 2. Criasus és Melantho fia, Ereuthalion testvére, Arestornak atyja. Schol. Eur. Phoen. 1116. Or. 920. – 3. Acarnaniabeli vitéz, a ki Eumolpusszal Eleusis ellen vonult. Eustath. p. 1156, 52. Schol. Eur. Phoen. 854. – 4. Lesbosi fejedelem. Diomedének atyja. Hom. Il. 9, 665. Dictys, 2, 16. – 5. Syenei Metion fia, Phineusnak társa. Ov. met. 5, 74. – 6. Trojai vitéz, Ilioneus atyja. Hom. Il. 14, 490. Verg. A. 5, 842.

L. M.