TARTALOMP

Phoroneus

ForwneuV, Inachusnak Oceansu leányától Meliától született fia, Aegialeus testvére. Felesége Teledice, gyermekei Apis és Niobe. Apollod. 2, 1, 1. Ő maga Peloponnesusnak mesés uralkodója. Az őskori hagyomány szerint ő volt az első, a ki Herának tiszteletét Argosban meghonosította; az elszórtan lakó embereket nagyobb közös telepekké egyesítette, egyáltalán műveltséget teremtett, melynek főfőeszközéül a tüzet adta a halandóknak. Azért aztán Argosban úgy is tisztelték, mint helyi hőst és országos ősatyát, kinek sirjánál halotti áldozatokat mutattak be. Az argosiak mint az ő utódai viselik a Forwneidai melléknevt. Theocr. 25, 200. Ov. met. 1, 668.

L. M.