TARTALOMP

Pilumnus

– 1. A régi patriarchalis és gazdálkodó természetű római társadalomnak egyik házi istene, a kinek a hagyomány két meglehetős eltérő felfogás szerint két különféle szerepet juttatott. Az egyik hagyomány szerint P. és testvére Picumnus családi istenek (dii conjugales), a kiknek tiszteletére születések alkalmából az atriumban egy-egy lectust állítottak fel, azután Deverrával (l. ezt) és Intercidoniával egyetemben az újonszülött védelmére szólították (Augustin. de civ. dei 6, 9), hogy óvja a bűbájtól és cserétől. A másik hagyomány szerint P. és Picumnus gazdasági istenek, a kik közül amaz buzogánynyal (pilum) jár körül, a melylyel gabonát zúz és erre másokat is megtanít, emez pedig kieszelte a trágyázást, miért is melléknevei a következők: Sterquilinus (Sterquilinius), Sterculus és Stercutus (Stercutius). – 2. L. Perseus, 1.

L. M.