TARTALOMP

Pimplea, Pimpleis

Pimpleia, PimplhiV, a Múzsák mellékneve. Hor. od.1, 26, 9. Mart. 12, 11. Eredetét egy hasonnevű városról vette, mely Macedoniában volt, s a melyben Oprheus lakott, vagy pedig a Helicon legtetején feküdt Boeotiában.

L. M.