TARTALOMP

Pindarus Thebanus

vagy Homerus Latinus, önkényesen választott neve az Ilias egy latin nyelvű, hexameterekben írt tartalmi kivonatának, melyet Büchler Silius Italicusnak tulajdonít. Akárki írta, bizonyos, hogy a római költészet ezüstkorából való. Kiadta Bährens, poet. Lat. min. 3 p. 3 és Plessis (Silii Italici Ilias Latina, 18859.

N. G.