TARTALOMP

Piraeeus

PeiraieuV, Athenae főkikötője, leirását l. Attica, 6 alatt, térképét itt a 664. ábrán. Meg kell jegyeznünk, hogy Philon arzenáljáról, mely térképünkön 7. szám alatt a Zea kikötőből DNy.-ra fekvőnek van föltüntetve, az újabb kutatások kideríteték, hogy az a Zea kikötő északi partjának (körülbelül a 2. sz. irányába eső) szomszédságában terült el. Themistocles sírjának helyéről is tudjuk most már, hogy azt nem szabad az Acte halom nyugati fokánál keresnünk (14. sz.), hanem az avval szemközt fekvő partnak azon részén, melyen a világító van jelezve. Ott, a tenger partjától csak néhány lépésre, tényleg találtak egy sírt, melynek csekély (alépítménye) maradványaiban Themistocles sírját vélik fölismerhetni.

L. N.

664. Piraeeus (rajzolta dr. Schilling Lajos).