TARTALOMA

Apicius

ApikioV, M. Gavius, inyenczségéről és tékozlásáról híres gourmand Augustus és Tiberius idejében, kinek dőzsölései csaknem közmondásossá váltak; neve, úgymint hasonnevü elődjéé, gyarkan előfordul az auctorokban. Tac. ann. 4, 1. 3, 66. Athen. 4, 168. d. Midőn vagyonát teljesen elpazarolta, öngyilkos lett. Sen. ad Helv. 10, 8. Juvenal. 11, 3. Martial. 10, 73, 3. Plin. 8, 77. – Caelius A. nevéhez fűződik egy szakácskönyv: De opsoniis et condimentis sive de arte coquinaria II. 10, körülbelül a 3. sz.-ból Kr. u. Mindenik könyvnek külön görög czíme is van, a mi valószínüvé teszi, hogy a mű csak fordítás, vagy legfeljebb átdolgozás. Az is valószínű, hogy szerzője valami Caelius, A. pedig csak a czímet jelenti. – Ed. princeps Velencze h. és év n. Újabb kiadások: Zürich, 1542 (Hummelberg), London 1705 (Lister), Amsterdam, 1709 (Almeloveen), Heidelberg, 1831 (Dierbach), Heidelberg 1867 (Schuch).

I. B.