TARTALOMP

Pisidia

h Pisidich, tartomány Kis Ázsiában, a Kr. e. 2-ik század óta Pamphylia részéül tekintve, Keleten Lycaoniával, Isauriával, Ciliciával, Északon Phrygiával, Nyugaton Cabaliával és Lyciával, Délen Pamphyliával volt határos. Az egészben zord és vízben szegény országnak hegységei a Taurus hegyrendszerhez tartoznak; megemlíthető a Sardemisus. A három folyó: Catarrhactes, Eurymedon és Cestrus Pamphylián is átfoly. A pisidiaiak, Pisidai, kiket Cenophon említ először, bátor hegylakók és rablók voltak, kiknek teljes leigázása a rómaiaknak sem sikerült, valószínűleg egy törzsből valók az isauriaiakkal és a zord Cilicia lakosaival. Legfontosabb városai voltak: Sagalussus (ma Aglaszun romjai) fellegvárral; Cremna (ma Girme); Pednelissus, Selge (ma Szirk) az Eurymedonnál; Termessus. 100-nál több ismeretlen fekvésű pisidai helység nevét tartalmazzák újabb keletű feliratok, melyeket Sitlington Sterret nevű amerikai tett közzé, Papers of the American School of Classical Studies at Athens, 3 kötet (1888). Strab. 12, 570 skk. Plin. 5, 27, 24.

E. B.