TARTALOMA

Apidanus

ApidanoV, az Othrys északi lejtőjén fakadó folyó, mely Pharsalus közelében az Enipeust fölvevén, Thessaliotison át folyik s a Peneusba szakad, m. Tabakhane szu törökül.

E. B.