TARTALOMP

Plancii.

Közéjük tartoznak: – 1. Cn. Planc., római lovag Atinából, nagy nyomatékkal védte a rangjabeliek jogait, midőn a lovagok Kr. e. 59-ben bérelengedést követeltek. Maga is bérlő volt s utóbb hévvel támogatta fiát, ki aedilis curulis akart lenni. Cic. Planc. 9, 24. 13, 32. – 2. Cn. Planc., Metellus alatt hadi szolgálatot teljesített Cretában s később Kr. e. 58-ban quaestor lett Macedoniában s ott készséggel állt szolgálatára Cicerónak, ki akkor száműzetésben volt. Cic. fam. 14, 1, 3. Cicero azért – valószínűleg sikerrel – védte 54-ben, mikor P.-t Juventius megvesztegetéssel vádolta. Pompejus halála után, a kinek nagy híve volt, Corcyrában élt. Cic. fam. 4, 14. 15.

B. G.