TARTALOMP

Planudes Maximus

MaxmoV o PlanoudhV, görög polihistor, született 1260-ban Nicomediában, meghalt 1310-ben; szerzetesi életet élt, tudománynyal és tanítással foglalkozva. Számos, legnagyobbrészt a világi irodalomba tartozó művei közül (írt egy-két theologiai munkát is) említendők: peri grammatichV (grammatikai dialogikus formában), peri sumtaxewV, scholionok Theocritushoz, Aesopus életrajza és meséinek prózai feldolgozása, egy idyllium 270 hexameterben, az anthologia Planudea néven ismeretes anJologia diajorwn epigrammatwn és fordítások Ovidiusbúól, Ciceróból, Caesarból. A kiadásokat l. Krumbachernél (Gesch. der byz. Lit.t 2-ik kiadás, 1897, 545–546. ll.).

P. V.