TARTALOMP

Pleuron

Pleurwn, Aetoliának egyik legrégibb s legjelentékenyebb városa az Aracynthus hegy déli lejtőjén, Északnyugatra az Euenes folyó torkolatától. Már Homerus emlegeti (Il. 2, 638. 13, 217. 23, 635). Híres volt Athena teplomáról. Ezt a régi Pleuront (Pleuron antiqua, Verg A. 7, 306) lakói elhagyták, miután Demetrius Poliorcetes Kr. e. 234 körül az egész vidéket elpusztította, és valamivel északibb tájon települtek le Új Pleuronban. A régi város romjai a mai Ghifto Kasztro mellett láthatók, az új városéi pedig, a melyek Görögország legnevezetesebb s legnagyobb romjai közé tartoznak és legjobban fenn vannak tartva, a Zygosz alján to castron thV curiaV ElirhnhV néven ismeretesek. A várfalak háromnegyed órányi terjedelmüek, fennmaradt hét kapu, harmincz torony, szinházromok stb. Thuc. 3, 102. Strab. 10, 451. Ov. met. 7, 382. Plin. 4, 2, 3. V. ö. Leake, north Gr. 1, 118. Brandis, Mitth. 1, 69.

K. J.