TARTALOMP

Plistoanax, Plistonax

Pleistoanax, Pleistwnax, spartai király, Pausanias fia, nagyon fiatalon követte a trónon Plistarchust (l. o.) Kr. e. 458-ban. Mikor 445-ben tanácsadójával Cleandridasszal együtt sereggel tört be Atticába és Pericles rávette őket a visszavonulásra, az a vád érte őket, hogy meg vannak vesztegetve. Cleandridast száműzték, vagyonát elkobozták; Pl.-t pénzbirsággal és polgárjogai elvesztésével (atimia) sujtották, mire Arcadiába menekült. Thuc. 2, 21. 3, 26. Plut. Per. 22. 19 évi távollét után térhetett csak vissza, ekkor azon volt, hogy az Athenaevel való háború véget érjen és 421-ben megkötötte Niciasszal a békét. Thuc. 5, 16 sk. 408-ban halt meg.

K. B.