TARTALOMP

Plotii, Plautii.

– 1. Cato legatusa, a ki a marsus háborúban az umbriaiakat legyőzte. Oros. 5, 8. – 2. L. Plot. Gallus, Cicero ifjusága idejében az első latin szónoki iskolát nyitotta meg Romában. Cic. Arch. 9. Quint. 2, 4. – 3. A. Plot., 54. Kr. e. aedilis, később praetor urbanus. Cic. Att. 5, 15, 1. – 4. Plot. Tucca, költő, Horatius és Vergilius barátja, mint Vergilius örököse L. Variusszal együtt azt a megbizást kapta Augustustól, hogy az Aeneist kiadás alá készítsék, ennek a működésnek azonban a biztos nyomai nem mutathatók ki. – 5. Plot. Griphus, Vespasianus által a senatusba jutott, később közreműködött Antonius Primus megbuktatásában és 71-ben Kr. u. praetor volt. Tac. hist. 3, 52. 4, 39. – 6. Marcius Plot. Sacerdos, római grammatikus Diocletanus idejében; ars grammatica czímű műve 3 könyvben, a melyek utolsója a metricát tárgyalja, nem igen értékes. Kiadta Keil, grammatici Latini, 6, 415 skk. ll. – 7. Plot. Crispinus, a stoa tanait versekbe foglalta. Hor. sat. 1, 1, 120.

SZ. J.