TARTALOMP

Plotina

Trajanus császár felesége, nemcsak Pliniustól (paneg. 83) hanem későbbi iróktól is magasztalt fejedelmi hölgy, ki férjére, kivált a mi a procuratorok zsarolásának meggátlását illeti, nagy és jótékony befolyást gyakorolt (arczképét a 666. ábra mutatja bronzérem után). Dio Cass. 68, 5. Neki köszönhette Hadrianus, hogy Trajanus adoptálta; háláját azzal rótta le, hogy midőn Pl. Kr. u. 125-ben meghalt, számára isteni tiszteletet rendelt s templomot épitett. Dio Cass. 69, 10.

T. K.

666. Plotina, bronzérem.

666. Plotina, bronzérem.