TARTALOMP

Plutus, Pluton

PloutoV (Ploutwn, Aristoph. Plut. 727), a gazdaságnak megszemélyesítése. Szülei Homerus és Hesiodus szerint (theog. 969. Od. 5, 125) Demeter és Iasion. A hagyomány szerint Zeus megvakította, még pedig azért, hogy a gazdagság ajándékait az érdemekre való tekintet nélkül osztogassa. Arist. Plut. 90. A művészet aránylag korán és sokat foglalkozott Pl. alakjával. Fiúgyermeknek ábrázolták kezében bőségszarúval, de többnyire úgy, hogy valamely istenasszonynak (Tychéek, Irenének) a karján ül. Így volt ez Xenophon szobrán Thebaeben (Paus. 9, 16, 1), de még inkább Cephisodotus híres Irene-szobrán, melyet Athenaeben állítottak föl annak a győzelemnek az örömrée, melyet Timotheus 375-ben Leucas mellett aratott (a 667. ábrán a müncheni glyptotheka márványszobrát látjuk, mely Cephisodotus eredetijének másolata; a Plutus-fiú kezében levő váza rosz kiegészités, mert attikai érmek alapján tudjuk, hogy a fiú eredetileg a baljában tartott bőségszarvával volt ábrázolva; ezzel a helyes kiegészítéssel látható a szobor gipszmásolata a berlini muzeumban). A vázafestészetben is előfordul, nevezetesen egy kercsi vázán (Baumeister, 1. kötet 521. ábra), a hol Plutus Demeter mellett látható: szépen fejlett ifjú gyermek, fején diademával, kezében arany bőségszaruval.

L. M.

667. Irene Plutusszal, márvány (München, glyptotheka).

667. Irene Plutusszal, márvány (München, glyptotheka).