TARTALOMP

Poena

eredetileg pénzbeli kárpótlás gyilkosságért vagy más vétségért, váltságpénz, később általános büntetés. P. capitalis főbenjáró, azaz olyan büntetés, mely a római polgárt polgárjogaiban, szabadságában, életében érte s mely tágabb értelemben véve ignominiát is foglalt magában. Poenae irrogatio a vádló javaslata a büntetésére nézve a magistratus előtt.

CS. JÓ.