TARTALOMP

Pollux, Polydeuces

PoludeuchV. – 1. L. Dioscuri. – 2. Julius Pollux, naucratisi (aegyptusi) származású görög grammatikus és sophista a Kr. utáni 2. század végén, kinek Commodus császár tanszéket adott Athenaeben. Ott halt is meg 58 éves korában. Philostatr. Vit. Soph. 2, 12. Sokat olvasott és szorgalmas ember volt, de tehetségtelen; Luianus ki is gúnyolta, némely iratában (a Lexiphanesben; talán a rhtown didascaloV gúnyja is reá vonatkozik). Munkái közül csak a 10 könyves onomasticon maradt reánk, sajnos ez is csak kivonatban, sok idézet elhagyásával. Ez nem ábéczé rendben, hanem tárgyi categoriák szerint van írva, s jóllehet nem mindig vall kellő tárgyismeretre s critikátlan is, mindamellett nélkülözhetetlen a régi görög nyelv és régiségek tanulmányában. Legértékesebb a 4. és a 8. könyv. Amaz a tudományokról és művészetekről s velük kapcsolatban a szinházról, jelmezekről, hangszerekről szól; emez Attica hatóságairól és törvényszékeiről. Kiadásai: Aldina (1502); Hemesterhuys (2 fol. kötet, 1706); Dindorf (1824) és Bekker J. (1846). Most uj critikai kiadásához gyűjt apparatust Bethe német tudós.

GY. GY.