TARTALOMP

Polycles

PoluclhV. – 1. Athenaeből, kit Demsothenesnek proV Poluclea beszédében Aphollodorus avval vádol (Kr. előtt 362-ben), hogy miatta neki a troihrarcia-t a törvényes időn túl még 5 hónapig kellett viselnie. – 2. Macedon hadvezér, ki 321-ben Kr. e. az aetoliaiak elleni harczban elesett. Diod. Sic. 18, 38. – 3. Macedoniából, Eurydice bizalmas embere, ki Eurydicével Olympias elől menekülvén, üldöztetett és elfogatott 317-ben Kr. e. Diod. Sic. 19, 11. – 4. Szobrász (athenaei?), ki Plinius (34, 50) szerint a 102. ol. táján virágzott; egy Alcibiadest ábrázoló szobrát említi Dio Chrysost. orat. 37, 2, p. 122. – 5. Ifjabb P., Stadieus tanítványa Athenaeből, szobrász, a ki (Plin. 34, 51) a 156. ol. táján virágzott; egy Romában működő szobrász család feje; mikor Metellus Macedonicus (l. Caecilii, 5) Juppiter Statornak és Junónak márványtemplomokat emelt, melyeket az Octavia tiszteletére elnevezett oszlopocsarnokkal vett körül, P. e templomok számára készítette Juno szobrát, majd rokonával Dioynsiusszal Juppiter szobrát; ismerünk tőle egy Amyntast (pagcratiasthV) ábrázoló képmás ts övé lehetett a Pliniustól (34, 80) emlíett hermaphrodita érczszobra is. V. ö. Brunn, Gesch. d. griech. Künstler, 2, 536–542 és Baumeister, Denkmäler, 2, 1355.

L. N.