TARTALOMP

Polycritus

PolucritoV, a thraciai Mendéből származó, Artaxerxes udvarában élő orvos (Plut. Art. 21), talán ugyanaz, a ki Diogenes Laërtius (2, 63) szerint egy twn peri Dionusion czímű művet írt s melyet Aristoteles (mir. ausc. p. 840B [112] Sicelica czím alatt említ. V. ö. Müller, Script. rer. Alex. M. p. 129 skk., töredékeit l. u. o. p. 132 skk.

SZI. GY.