TARTALOMP

Pomerium

pomhrion (nem pomoerium), a város falai mentén levő földsáv, a melyet sem beépíteni sem felszántani nem volt szabad. Úgy látszik, hogy a falnak külső és belső oldalán egyaránt szabadon tartottak egy darab földterületet, belül a város szélső házai és a fal között, kívül a fal és legközelebbi szántóföld között. Mommsent vizsgálódásai (Römische Forschungen, 2, 23–41. l.) arra az eredményre vezették, hogy a p. alatt tulajdonképen a belső szabad útat kell érteni, mint határvonal pedig a p. a szélső házsor vonalát jelenti, a melyet cippusokkal is megjelöltek, mint az auspicia urbana határát. Roma város p.-át Romulus állapította meg (Tac. ann. 12, 24), a város terjedéséhez képest először Servius Tullius (Liv. 1, 44), a köztársaság alatt Sulla, majd Augustus (Tac. ann. 12, 23) helyezte kiebb; e tágítása a város belkerületének a császárkorban többször ismétlődött.

F. G.