TARTALOMP

Pompejani

– 1. S. Vetulenus Civica Pomp., Kr. után 136-ban consul, Verus nagybátyja, a kit Hadrianus fogadott fiává. – 2. Ti. Claudius Pomp., lovagi nemzetségből származott, Antiochiában született, Marcus Aurelius leányának Lucillának második férje, vezérkedett a germánok ellen Italia határán, Kr. u. 173-ban consul lett s egy hadsereget vezérelt a marcomannusok elleni háborúban. Com. modus alatt, a kit lebeszélt a békekötésről, elvonultan élt, s csak ennek halála után lépet ismét a nyilvánosság terére, mikor Pertinax nagy kitüntetésekkel halmozta el. A kormányt, melyet előbb Pertinax, később mások ajánltak föl neki, visszautasította. Dio Cass. 71, 3. 73, 3. Herod. 1, 6 skk. Capitol. M. Anton. 20. Pert. 2. Spart. Jul. 8. – 3. Claud. Pomp., az előbbinek rokona, a Commodus élete ellen tervezett és meghiusult összeesküvés következtében pusztult el.

B. G.