TARTALOMP

Pompilii

kevéssé ismeretes nemzetség. Említésre méltók: – 1. Numa Pompilius, l. Numa. – 2. Római lovag és Catilina híve. Q. Cic. pet. cons. 3, 10. – 3. M. Pompilius Andronicus, syriai születésű, Romában tanított grammatikát, innen Cumaebe ment, miután Romában magát mellőzve látta. Könyvet írt Ennius annaleseiről elenchi czímen, melet azonban kénytelen volt szükségből eladni; Orbilius kiváltotta és kiadta. Suet. gramm. 8.

SZ. J.