TARTALOMP

Pontia

Pontia. – 1. Mellékneve Thetisnek, a Nereiseknek és Aphroditénak, a kinek mint ilyennek Hermionében hatalmas szoborral ékeskedő temploma volt (Paus. 2, 34, 11), miként Venus maritimának a rómaiaknál. Hor. Od. 3, 26, 5. – 2. Jól művelt, de sziklás sziget Latiumban, Formiaevel szemben, m. Ponza; 310-ben Kr. e. gyarmattá tették, a császárok pedig számkivetési helynek használták. suet. Tib. 54. Calig. 15. P. tulajdonképen csak az egyik, legnagyobb szigete a hasonló nevű csoportnak (Set. Calig. 15. pluralisban: Pontias festinavit), melynek többi szigetei: Palmaria (Palmarola), Ponza (hajdan Pandataria), Vandotena és Sinonia (Zannone).

SZ. IS.