TARTALOMA

Apollonia

Apollwnia, gyakran előforduló városnév, a legjelentékenyebbek következők: – 1. Város Sicilia északi partján ismeretlen fekvéssel. Cic. Verr. 3, 43. 5, 33. – 2. Aetoliai város Naupactusnál. Liv. 28, 8. – 3. Város az Aous torkolatánál Illyriában, a corinthusiak és corcyraiak gyarmata, mely törvényszerűségéről volt nevezetes és jelentékeny, a rómaiak idejében a tudomány székhelyéről volt híres (Octavianus, Maecenas). Thuc. 1, 26, Caes. b. c. 3, 6 stb. A város erősített fellegvárral bírt, lakói Apolloniatae és Apolloniates nevet viseltek. Ma Polina romjai. – 4. A miletusiak gyamata Thraciában a Pontus mellett, az istennek templomával és szobrával, melyet Lucullus Rómába szállított, a byzantiumiak idejében Sozopolis, innen m. törökül Szizebolu. Hdt. 4, 90. 93. Just. 15, 2. Liv. 34, 49. 43, 21. Cic. Phil. 11, 11. Ov. Trist. 1, 19, 35. – 5. Város Chalcidicén. – 6. Város Creta szigetén. – 7. Város Cyrenaicában, Cyrene kikötője, a Pentapolis egyik városa és szülővárosa Eratosthenes geographusank, m. Marsza Szuza.

E. B.