TARTALOMP

Possessio

birtoklás, ellentétben a tulajdonjoggal rerum dominium, a dolog (res corporalis) feletti tényleges és védelemben részesülő hatalom, a melyet az alany mások kizárásával a maga számára gyakorolni akar. A birtoklási hatalom (corpus) közvetlen lehetőség a dologra hatni, a birtoklási akarat (animus) pedig arra irányul, hogy a hatalmat maga számára teremti s tartja fenn. A tulajdonjog (rerum dominium) különbözik a birtoklástól (possessio) a szerzés, a tárgy, a jogosultság, a védelem s a megszűnés tekintetében. Vecsey, Római jog. 344. l.

CS. JÓ.