TARTALOMP

Postliminium

(post és limen), azon jog, melynél fogva ellenséges fogságba került vagy idegen állam polgárává lett római a fogságból való kiszabadulása vagy az idegen állam kötelékéből való kilépése után Romába térvén vissza, ismét belejutott korábbi polgárjogi állapotába. De nem illette meg ez a jog a szökevényt, sem azt, a kit Roma büntetésből az ellenségnek kiadott. Cic. de or. 1, 40. A kit jóemberei váltottak ki a fogságból (redemptio ab hostibus), csak a váltságpénz lerovása után jutott a p. élvezetébe.

CS. JÓ.