TARTALOMP

Potestas

törvényes hatalom, ellentétben a személyes befolyással s bitorlott hatalommal (potentia). P. jelenti az alanyi jogot vagyis a jogosultságot. Ilyen volt a családapák gyermekei fölött (patria p.), a királynak (regi p.), s a köztársasági tisztviselőknek a polgárok fölött (consularis, praetoria, tribunicia etc. p). A decemviri legibus scribendis hatalma a két első évben p. volt, a harmadikban azonban már potentia. A populusnak törvényhozó és itélő joga az ő p.-ából folyt; a senatusnak mint tanácsadó testületnek csak auctoritasa volt.

CS. JÓ.