TARTALOMP

Potidaea

Poteidata, Poteideia, Potidaia, a corinthusiak gyarmata azon földszoroson, a mely Pallene macedoniai félszigetét a szárazfölddel összeköti; az egyedüli dór gyarmat e vidéken és igen erős hely. Thuc. 1, 56. 63 sk. 4, 120. Korábban sikerrel védekezett a perzsák támadásai ellen; a peloponnesusi háborúban azonban meg kellett hódolnia az athenaeieknek, a kik lakosait kivándorlásra, nagyobbára Olynthusba kényszerítették (Thuc. 1, 56. 2, 58. 70. Hdt. 7, 123. 8, 126) és a városba új (ion) telepeseket küldtek. Thuc. 4, 120. Kr. e. 356-ban II. Fülöp macedoniai király elpusztította; azonban Cassander macedoni király a romban fekvő várost kedvező helyzetére való tekintetből Cassandrea nevén újra felépítette (Dem. Phil. 2, 70); nemsokára egész Macedoniának legkiválóbb városa lett. Ezt a nevet a rómaiak uralma idején is megtartotta. Utóbb a hunnok megint elpusztították, de Justinianus újra helyreállíttatta, aztán lassanként eltünik a történelemből. Strab. 7, 330. Ma Kasszandra romjai.

P. K.