TARTALOMP

Praedium

ingatlan vagyon, föld vagy telek a rajtalevő épületekkel, a mely nemfizetés esetén dologi zálogul is szolgálhatott vagy kezességet nyújthatott az államnak. Ez az obligatio praedium praediorumque. Az ilyen dologi biztosítékot nyújtó kezes neve praes (ebből prae és vas, mely általában kezest jelent). A biztosítékúl szolgáló telkeket Roma nyilván könyekbe (in tabulas communes) iratta s a lejárt kincstári követelések czéljából eladatta. A ki az ilyen birtokzálogokat összevásárolta, hogy nyerekedjék velök, annak a neve praediator. Az ilyeneket mint szakértőket szerették, hivatalosan alkalmazni becsüsöknek, mikor valamely fekvő jószág értékét kellett megállapítani. Cicero Balb. 20. Att. 12, 14. 17. Vécsey, Római jog, 328. l.

CS. JÓ.