TARTALOMP

Praeses

és pr. provinciae, provinciai helytartó neve általában. Suet. Oct. 23. Tib. 32. 41. A császárkorban így neveztek egyes viczekirályokat, a kiket a császár küldött ki lovagok vagy libertusai közül olyan provinciákba, a melyekben talajviszonyuknál, politikai multjuknál vagy népük jelleménél fogva különös kormányzat látszott szükségesnek. A Kr. u. 3. század elejétől fogva a császári provinciák polgári kormányzóit nevezték így.

CS. JÓ.