TARTALOMP

Praevaricatio

(ebből: varus, girbe-gurba, tekervényes), kitérengés az egyenes irányból, elcsavarása az igazságnak. Igy nevezték a fenyítő törvénykezésben a vádló azon kötelességszegő, hamis eljárását, midőn csak azért emelt vádat, hogy a vétkest gyenge és lelkiismeretlen bizonyításával fölmentő itélethez juthassa. A fölmentett vádlott ellen is lehetett vádat emelni, s ha hibásnak bizonyult, infamia (l. Ignominia) alá esett. Tac. ann. 14, 41. P.-nak nevezték a patronus csalárd és kötelességszegő eljárását is cliense rovására.

CS. JÓ.