TARTALOMP

Pragmatica sanctio

ünnepélyes császári rescriptum községhez vagy tartományhoz annak közjogi viszonyára nézve. Cod. 1. 23. 7. Vécsey, Római jog, 71. l.

CS. JÓ.