TARTALOMP

Pragmatici

pragmaticoi, ügyes, jogismerő férfiak, a kik ügyvédőket és szónokokat a törvényekben, perrendtartásban s jogi ügyekben való jártasságukkal támogathattak (Cic. de or. 1, 59); később általában jogtudósok (Quont. 12, 3, 4) kivált azok, a kik okiratokat szerkesztettek. Did. 48. 19. 9. §. 4.

CS. JÓ.