TARTALOMP

Primicerius

a domestici protectores, gyalogos és lovas testőrség parancsnoka, Constantinus alatt mindjárt a főkamarás (praepositus sacri cubiculi) után következő s esetenkint őt helyettesítő fő udvari tisztviselő.

CS. JÓ.